BlueBased BV

Teleplan

terug

Voor Teleplan is een geavanceerd systeem gebouwd waarmee de vestigingen en het hoofdkantoor maandelijks hun financiële rapportage gestructureerd uitwisselen binnen Microsoft Sharepoint. Op basis hiervan wordt onder meer de Corporate Tax (vennootschapsbelasting) berekend, die uiteraard per land verschilt

Teleplan is refurbisher van onder meer mobiele telefoons die wereldwijd worden ingezameld en die ook wereldwijd, maar op andere locaties, worden gerepareerd of gerecycled. Naast een complexe logistiek van goederen brengt dit een globale uitwisseling van financiële data met zich mee, die uiteindelijk het hoofdkantoor op Schiphol moeten bereiken. 

BlueBased heeft een centrale structuur aangebracht in de lokaal gebruikte spreadsheetsystemen, en deze op een dusdanige wijze geïmplementeerd dat data vanuit twintig landen eenduidig in een centrale database ter verwerking op het hoofdkantoor kunnen worden aangewend. 

De input voor de Corporate Tax is afkomstig van Advance Tax Compliance (specialisten in Tax Accounting) uit Rotterdam.