BlueBased BV

JoinComm voor sportbonden

terug

Sportbonden hebben hun verenigingen veel te bieden op het vlak van sportpromotie, clinics en workshops. Met name na successen, door topsporters behaald, is de behoefte aan ondersteuning voor lokale verenigingen groot. 

Bijvoorbeeld: Ter promotie van het volleybal en de twee topevents gaan bekende volleybalnamen het land in om clinics, presentaties en/of workshops te verzorgen. Daarnaast keren de voormalige en huidige spelers terug naar hun oude school en/of club en rijdt onder meer een unieke volleybalbus met flitsende volleybalattracties door het land.

dafneschippers2

Ook de Atletiekunie en het Watersportverbond gaan JoinComm gebruiken. Er worden wel een paar zaken aangepast voor deze tak van sport, maar de Communicatieplannen worden bij elk aangevraagd evenement gegenereerd.

In de toepassing JoinComm worden de verschillende soorten events benoemd en gedefinieerd (vanaf eenvoudige lezing tot compleet attractiepark). Elk event wordt begeleid door één of meer professionals van de desbetreffende bond of door lokale clubtrainers. Alle kerngegevens worden in de toepassing vastgelegd.

Met een aantal evenementspecifieke gegevens genereert de applicatie per event de benodigde communicatiemiddelen. (ontworpen door  Click Communicatie) Voor de uitrol van deze middelen is een communicatieplan binnen JoinComm beschikbaar. Dit plan omvat alle acties die voorafgaand aan het event van de contactpersoon van het event ter plekke of van functionarissen van de lokale sportvereniging gevraagd worden.

Organisatoren van sportevents kunnen met deze applicatie ruimschoots en laagdrempelig gebruik maken van de expertise die de bond over organisatie en communicatie van events heeft opgebouwd. De sportbond zelf heeft een perfect planningsinstrument in handen om de centraal aangeboden middelen efficiënt in te zetten.