BlueBased BV

HL7 (Health Level 7)

terug

HL7 staat voor Health Level Seven : de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. De HL7 standaard definieert alle soorten gegevens in alle zorgdomeinen en zorgsectoren. De standaard wordt ontwikkeld en beheerd door de internationale HL7 organisatie, die in meer dan 30 landen actief is. In Nederland door de Stichting HL7 Nederland.

De website www.hl7.nl biedt aan een groot aantal belangstellenden, nationaal en internationaal, uitgebreide informatie over activiteiten, wetenschappelijke publicaties, discussies en zo meer. 

De site dient als collectief geheugen en actueel platform waarop de nodige kennisuitwisseling plaatsvindt. Aan de technische uitvoering is dan ook een lange discussietraject voorafgegaan. Het is een complexe opgave om een zo brede en toch diepgaande content overzichtelijk op het scherm te krijgen.