Portfolio

Geavanceerd Voorraadbeheer

Voor Micodo in Nijmegen is een nieuw webbased voorraadbeheersysteem gebouwd, waarvan ook de klanten van Micodo deel uitmaken. Het proces is van inslag tot en met factuur geautomatiseerd.

Lees meer

JoinComm voor sportbonden

Hét programma voor sportbonden om lokale events te faciliteren. Eerst de Nevobo (Volleybal), nu ook de Atletiekunie en het Watersportverbond. Wie volgt?

Lees meer

StageROCs: BPV-module

De meest complete BPV-module die de gehele workflow van de stage in het MBO volgt, van eerste oriëntatie tot en met eindbeoordeling.

Lees meer

Primair systeem Commissie MER

De Commissie voor de milieu effectrapportage is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). Bluebased bouwt en onderhoudt sinds 2005 het primair informatiesysteem voor de Commissie

Lees meer

Portfoliomanagement Woonstede

Woonstede is als woningcorporatie de grote aanbieder van huurwoningen in Ede en omstreken. BlueBased verzorgt de informatie-voorziening aan management en directie inzake ontwikkelingen van al haar vastgoed.

Lees meer

AmBTU

Voor het AmBTU (Amsterdam Biotherapeutics Unit) is de website ontwikkeld. AmBTU is een onderdeel van de samenwerking tussen het Nederlands Kankerinstituut/Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis en het Slotervaartziekenhuis.

Lees meer

HL7 (Health Level 7)

Bluebased projectleider van bouw website HL7 Nederland, beheerder van de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg in Nederland.

Lees meer

Teleplan

Voor Teleplan is een geavanceerd systeem gebouwd waarmee de vestigingen en het hoofdkantoor maandelijks hun financiële rapportage gestructureerd uitwisselen binnen Microsoft Sharepoint. Op basis hiervan wordt onder meer de Corporate Tax (vennootschapsbelasting) berekend, die uiteraard per land verschilt.

Lees meer

SBase: Sociaal Beheer vastgelegd

Meldingen, bezoekrapporten en losse informatie over problematisch huurdersgedrag geordend vastgelegd voor dossiervorming, handelend optreden, juridische procedures, herhuisvesting en managementrapportage

Lees meer

Stagerage

Het belangrijkste instrument in Nederland voor het uitvoeren en coördineren van Maatschappelijke Stages in het middelbaar onderwijs. Zo'n 25.000 leerlingen werken met het programma, samen met 750 docenten en 70 makelaars.

Lees meer

Grexbase

Voor projectonwikkelaars van met name woningcorporaties is de GrexBase ontworpen. Met dit programma kan het effect van verschillende scenario's op de grondprijs berekend worden, conform de (nieuwe) Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Lees meer