BlueBased BV

Nieuws

terug

Woonfraude bestreden

Onder strikte condities is het woningcorporaties toegestaan om gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) periodiek te vergelijken met hun eigen data. Dat is belangrijk om te kunnen bepalen wie er feitelijk woont in het bezit. 

woonfraude

Bij een middelgrote corporatie in het midden des lands is  deze vergelijking uitgevoerd, waarbij de twee technisch zeer verschillende databases uiteindelijk in een hanteerbare vorm zijn getransformeerd en geanalyseerd. 

Hierbij is een groot aantal afwijkingen aan het licht gekomen, de meeste van administratieve aard, zoals het hoofdhuurderschap dat bij overlijden van de hoofdhuurder overgaat op dienst echtgen(o)ot(e), maar ook een stevig aantal gevallen van frauduleus huren, zoals illegale onderverhuring. Corporaties zijn fel gekant tegen deze praktijken omdat daarmee de schaarse beschikbare woonvoorraad niet ten goede komt aan de doelgroep.