BlueBased BV

Nieuws

terug

Een eerlijk advies met de Nio-Corrector

De NIO intelligentietest onderschat allochtone leerlingen. Door de scores te corrigeren ontstaat een eerlijk beeld van het onderwijsniveau van deze leerlingen. Correctie is wenselijk voor leerlingen met één of twee niet in Nederland geboren ouders.

Om het voor scholen, ouders en testbureaus makkelijk te maken om de NIO-scores te corrigeren, heeft BlueBased voor De Testpsycholoog de Nio-Corrector ontwikkeld. Eenvoudig in gebruik, zeer precies in het advies. Om te corrigeren is een unieke code nodig die op nio-correctie.nl kan worden aangevraagd.

 

Niocorrectie

 

Na ontvangst van de code dienen de nio-resultaten en enkele andere gegevens op nio-corrector.nl te worden ingevuld. Direct hierna wordt een rapport gegenereerd wat kan worden gedownload en kan worden meegenomen bij de advisering voor het vervolgonderwijs.