BlueBased BV

Nieuws

terug

Laatste update voor database promovendi faculteit rechtsgeleerdheid Leiden

EMMeijers

 

Het E.M. Meijers Instituut kan het huis worden genoemd van het aanstormend talent van de juridische faculteit. 
Een van de doelen van het E.M. Meijers Instituut is promovendi en studenten opleiden tot toponderzoekers. Dankzij de onderzoeksopleiding zorgt het E.M. Meijers Instituut ervoor dat al onze promovendi en deelnemers aan het talentprogramma gedegen onderzoekskwaliteiten ontwikkelen.

Sinds 1999 worden de gegevens van alle activiteiten van promovendi geregistreerd in de door BlueBased vervaardigde database-applicatie M.I.Base. Met de introductie van een universiteitsbreed platform voor informatie-uitwisseling wordt de lokale versie binnenkort opgenomen in het grote geheel. We realiseren nog één update en dan komt een eind aan het inmiddels 17 jarig bestaan van het programma. Terecht maar toch met enige weemoed neemt men afscheid.