BlueBased BV

Nieuws

terug

Digitaal dossierbeheer voor Buurtbemiddeling073

Buurtbemiddeling073

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten is het initiatief  Buurtbemiddeling actief. In 's Hertogenbosch heeft de groep vrijwilligers er voor gekozen om de activiteit zelfstandig te gaan uitvoeren vanuit Stichting Buurtbemiddeling073. De activiteit wordt ondersteund door de Gemeente, de drie woningcorporaties in Den Bosch en Rosmalen en de Politie-organisatie 

De circa vijftig bemiddelaars (vrijwilligers) ondersteunen bewoners die om één of andere reden een conflict hebben met hun buren en die er niet in slagen om dit geheel zelfstandig op te lossen. Dit voorkomt in veel gevallen escalatie van het conflict en verhoogt de leefbaarheid in de buurt.

BlueBased heeft een geavanceerd systeem gemaakt waarmee de bemiddelaars eenvoudig digitaal hun dossier kunnen opbouwen en raadplegen, en waarmee de kleine centrale staf nieuwe aanmeldingen kan toewijzen, overzicht bewaren en rapportages kan uitbrengen aan belanghebbenden.  Een en ander vindt plaats binnen een geheel beveiligde omgeving, waardoor het risico van datalekken is geminimaliseerd.

Het systeem is operationeel sinds 1 januari 2017. En inmiddels geheel uitontwikkeld.

Het systeem is ook bruikbaar voor soortgelijke organisaties in andere gemeenten. Een korte omschrijving treft u hier aan.