BlueBased BV

Nieuws

terug

BlueTax, een zorg minder

De jaarlijkse verwerking van de aanslagen gemeentelijke- en waterschapsbelastingen in de financiële administratie, is voor woningcorporaties telkens weer een uitdaging. Gegevens worden door gemeenten en gemeenschappelijke belastingkantoren in verschillende formaten en vaak slechts op aanvraag digitaal verstrekt.
Toewijzing van de aanslagbedragen aan de juiste financiële complexen vereist een zorgvuldige match tussen de aangeleverde gegevens en het actuele bezit van de corporatie.

hoogwater

BlueBased verzorgt deze match voor woningcorporaties waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse hulpmiddelen en bewerkingstechnieken om de verschillende en vaak zeer diverse gegevensbestanden met elkaar in verband te brengen. Het resultaat van de match bestaat uit een signaleringslijst met aangeslagen objecten die niet op 1 januari van het aanslagjaar in bezit van de corporatie waren en waartegen bezwaar kan worden aangetekend.

Daarnaast wordt een lijst met aanslagbedragen gesommeerd per soort belasting en financieel complex geproduceerd. Desgewenst kan deze worden voorzien van de juiste grootboekrekeningen en kostensoorten, zodat de lijst als importbestand voor de financiële administratie kan worden gebruikt.

 

Met de gemeentelijke aanslagen worden ook de actuele WOZ-beschikkingen verstrekt. Van de WOZ-waarden die zijn gekoppeld aan de bijbehorende perceelnummers kan een importbestand voor het primaire systeem worden gemaakt. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de aangeleverde en met het bezit gematchte gegevens.