BlueBased BV

Nieuws

terug

Assetmanagers woningcorporaties willen correcte data

Asre 

 

Tijdens de leergang Asset Management Maatschappelijk Vastgoed wordt door het merendeel van de assetmanagers-in-spe geklaagd over het gebrek aan volledige en correcte data over het bezit en over de mogelijkheid om te kunnen beschikken over multidisciplinaire gegevens. De kaders binnen het maatschappelijk vastgoedbeheer worden immers niet alleen bepaald door financieel rendement, maar ook door doelstellingen voortvloeiend uit de maatschappelijke missie. Dat maakt dit vastgoedbeheer betrekkelijk complex en afhankelijk van meerdere informatiebronnen. 

Er komt nadrukkelijk boven water dat voor corporaties een keur aan ondersteunende IT-systemen beschikbaar is, zowel voor registratie als voor analyse, maar deze zijn, hoe kostbaar ook, uiteraard afhankelijk van de onderliggende ingevoerde data. Het schort, zo blijkt, nogal eens aan het op orde brengen en houden van de gegevensverzamelingen en aan interne registratie-discipline. Dat kan de corporatie veel geld kosten aan gederfde inkomsten. Zo kan een verweesde tabel woningwaardering jaarlijks een substantiële inkomstenderving opleveren zonder dat men er erg in heeft, zo bleek ons onlangs. 

Het verbaast ons dus niet dat men bij de ASRE-leergang, waar enig rendementsdenken wordt aanbevolen, de klacht uit dat men berekeningen moet uitvoeren gebaseerd op 'drijfzand'. Wij zijn dus verheugd dat ons stokpaard (Data op orde!) blijkbaar een anker krijgt in het assetmanagement.